Ζαϊμη 74, Πάτρα

Τ.Κ.: 26221

Tηλ & fax.: 2610277279

Κινητό.: 6944476414

Κινητό.: 6948077932

e-mail.:kouverianos@gmail.com

 

 

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

 Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης είναι ένα έγγραφο που στο εξής θα πρέπει να συνοδεύει κάθε ακίνητο και αποτελεί την ενεργειακή του ταυτότητα. Περιέχει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που καθορίζουν την ενεργειακή κατανάλωση του ακινήτου ενώ ταυτόχρονα το κατατάσσει σε μία από τις ενεργειακές κατηγορίες Α+ έως Η. Το ενεργειακό πιστοποιητικό συνοδεύουν προτάσεις παρεμβάσεων για τη μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων και την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου.

Από 1/1/2011 το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι απαραίτητο για όλα τα ακίνητα (κατοικίες, γραφεία, καταστήματα) που αγοράζονται ή ενοικιάζονται και έχουν επιφάνεια άνω των 50 τμ. Οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να μνημονεύουν και να επισυνάπτουν στο συμβόλαιο το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης ( ΠΕΑ ) πρέπει να αναγράφεται στο μισθωτήριο, ενώ η ΔΟΥ δε θεωρεί μισθωτήρια εάν δεν προσκομίζεται ισχύον πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ΠΕΑ.

 

Διαδικασία Έκδοσης Π.Ε.Α.


Για έκδοση Π.Ε.Α. ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής του ακινήτου ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

 • Επικοινωνεί με τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και του αναθέτει την Ενεργειακή Επιθεώρηση για την έκδοση του ΠΕΑ.
 • Ο επιθεωρητής ενημερώνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή για τα δικαιολογητικά που θα χρειαστεί για τη διενέργεια της επιθεώρησης (π.χ αριθμό κτηματολογίου του ακινήτου, αριθμός αδείας οικοδομής, ονοματεπώνυμο και Α.Φ.Μ)
 • Ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής εξασφαλίζει τη δυνατότητα πρόσβασης στους εσωτερικούς κοινόχρηστους και ιδιόκτητους χώρους για την επιθεώρησή τους.
 • Ο επιθεωρητής αναλαμβάνει τη διαδικασία έκδοσης του Π.Ε.Α. Με την έκδοση του Π.Ε.Α. ο επιθεωρητής υπογράφει και σφραγίζει αντίγραφο του Π.Ε.Α. και το παραδίδει στον ιδιοκτήτη του κτηρίου.

 

Δικαιολογητικά


Τα Δικαιολογητικά που απαιτούνται για έκδοση Π.Ε.Α. είναι:

 1. Τοπογραφικό (είναι προαιρετικό ενδιαφέρει η χωροθέτηση του ακινήτου, ο προσανατολισμός και τα όμορα κτίσματα).*
 2. Αρχιτεκτονικό σχέδιο (προαιρετικά).*
 3. Πρόσφατο φύλλο ελέγχου και συντήρησης των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης με εκτυπωμένα αποτελέσματα καυσανάλυσης (προαιρετικά).
 4. Πρόσφατο φύλλο ελέγχου και ρύθμισης των εγκαταστάσεων κλιματισμού (εάν πρόκειται για κεντρική μονάδα).
 5. Τιμολόγια ΔΕΗ ή άλλα παραστατικά από τα οποία να προκύπτει το ετήσιο ενεργειακό κόστος του ακινήτου (προαιρετικό).
 6. Αριθμός ΚΑΕΚ δήλωσης του ακινήτου στο κτηματολόγιο(εάν είναι εγγεγραμένο).
 7. Στοιχεία ιδιοκτητών / συνιδιοκτητών(Α.Φ.Μ,αριθμός ταυτότητας,διεύθυνση κατοικίας).
 8. Αριθμός οικοδομικής άδειας (εαν είναι πριν το 1983 η κατασκευή δεν απαιτείται).*

* Σε περίπτωση που δεν έχετε στην κατοχή σας τα σχέδια του ακινήτου αναλαμβάνουμε να προμηθευτούμε τα απαραίτητα αντίγραφα από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή να αποτυπώσουμε το ακίνητο σας. Ο αρ. άδειας είναι απαραίτητος για κατασκευές μετά την 1/1/1983.

 

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?