Ζαϊμη 74, Πάτρα

Τ.Κ.: 26221

Tηλ & fax.: 2610277279

Κινητό.: 6944476414

Κινητό.: 6948077932

e-mail.:kouverianos@gmail.com

 

 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΕΧΡΙ 50%

Καταχώρηση 2014/01/14

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΕΧΡΙ 50%

Ο αναπτυξιακός νόμος 3908/2011 επιδοτεί μεγάλο αριθμό επενδύσεων στον αγροτικό τομέα με επιδότηση που φτάνει μέχρι 50% ανάλογα με την περιοχή που αυτές υλοποιούνται. Προϋπόθεση είναι οι επενδύσεις να είναι κάποιου μεγέθους (πάνω από 100 ή 200.000 €).
Έτσι μπορούν να επιδοτηθούν επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες.
ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
1. Αγορά μηχανικών μέσων σποράς, καλλιέργειας και συγκομιδής αγροτικών προϊόντων πουαγοράζονται από αγροτικούς ή αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς καθώς και ομάδες παραγωγών ή ενώσεις ομάδων παραγωγών.
2. Για την τυποποίηση, συσκευασία ή συντήρηση γεωργικών προϊόντων φυτικής ή ζωικής προέλευσης, τα οποία προέρχονται από γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δεν έχουν υποστεί επεξεργασία για να παράγουν ένα βιομηχανοποιημένο προϊόν.
3. Γεωργικές επιχειρήσεις - εκμεταλλεύσεις θερμοκηπιακού τύπου για την παραγωγή κηπευτικών, λουλουδιών, μανιταριών, πολλαπλασιαστικού υλικού, λοιπών ειδών δενδροκηπευτικής κλπ. Οι καλλιέργειες μπορεί να είναι κλασικής η βιολογικής γεωργίας οιασδήποτε μορφής.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
4. Στον τομέα της κτηνοτροφίας επιδοτούνται επιχειρήσεις – εκμεταλλεύσεις εσταυλισμένου ή ημιεσταυλισμένου τύπου, καθώς και πυρήνων αναπαραγωγής ζώων στις παρακάτω κατηγορίες:

  α.Βοοτροφικές μονάδες για:
α1. Κρεατοπαραγωγή.
α2. Γαλακτοπαραγωγή με την προϋπόθεση ότι ο επενδυτής διαθέτει την απαιτούμενη ποσόστωση αγελαδινού γάλακτος ή αναλαμβάνει την υποχρέωση να την εξασφαλίσει πριν από την καταβολή της πρώτης δόσης πληρωμής.

β. Αιγοπροβατοτροφικές μονάδες χωρίς περιορισμούς.

γ. Χοιροτροφικές μονάδες δυναμικότητας μέχρι 1500 χοιρομητέρων. Στις περιπτώσεις επέκτασης ή και εκσυγχρονισμού υφιστάμενων χοιροτροφικών μονάδων η τελική δυναμικότητα δεν μπορεί υπερβαίνει τις 1500 χοιρομητέρες.

δ. Οι Πτηνοτροφικές μονάδες επιδοτούνται:
δ1. πλην των στρουθοκαμήλων, για:
* την παραγωγή κρέατος πουλερικών από: βιολογική εκτροφή, ελευθέρα βοσκή, παραδοσιακά ελεύθερη βοσκή, απεριόριστη ελεύθερη βοσκή.
* την παραγωγή αυγών πουλερικών: βιολογική εκτροφή, ελεύθερη βοσκή, αχυρώνα.
δ2. Πτηνοτροφεία αναπαραγωγής ή και εκκολαπτήρια αυγών στα πλαίσια της καθετοποίησης πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
δ3. Συμβατικών εκτροφών αποκλειστικά και μόνο για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων.
δ4. Ίδρυσης συμβατικών εκτροφών, πλην των στρουθοκαμήλων, σε νησιωτικές περιοχές, όταν υπάρχει αποδεδειγμένη έλλειψη δυναμικότητας με βεβαίωση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της οικίας Περιφέρειας.

ε. Κονικλοτροφικές μονάδες για την ίδρυση νέων ή την επέκταση υφιστάμενων μονάδων μέχρι το όριο δυναμικότητας των 2.000 θηλυκών αναπαραγωγής, καθώς και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων λειτουργουσών μονάδων.

στ. Μονάδες μελισσοκομίας, παραγωγής μελιού, κεριού μελισσών και λοιπών προϊόντων κυψέλης.

η. Σηροτροφικές μονάδες.

θ. Μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών.

ι. Μονάδες εκτροφής θηραμάτων και θηραματικών ειδών.

κ. Μονάδες εκτροφής γουνοφόρων ζώων.

λ. Μονάδες αναπαραγωγής μονόπλων.

Για όλες τις παραπάνω επενδύσεις επιδοτούνται όλες οι αναγκαίες δαπάνες για την ολοκλήρωση τους (διαμόρφωση εξωτερικών χώρων, κτίρια, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, εξοπλισμός εξοικονόμησης ενέργειας και απορρύπανσης, οι αναγκαίες μελέτες, μεταφορικά μέσα κλπ).
Με δεδομένο ότι υπάρχουν ιδιαιτερότητες σε κάθε κατηγορία η συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους κρίνεται αναγκαία για να μην υπάρχουν αστοχίες στη διαμόρφωση του επενδυτικού σχεδίου.
Οι επενδύσεις υποβάλλονται όλο το χρόνο και η αξιολόγηση τους γίνεται το Μάιο και Νοέμβριο.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?